LƯU Ý: BẢNG GIÁ CHẠY TỐT NHẤT TRÊN NỀN FIREFOX HOẶC CHROME!

Nếu máy tính chưa cài Firefox thì click vào biểu tượng Firefox ở bên phải để download và cài đặt. Nếu không download được thì tải bản cài đặt và hướng dẫn trực tiếp tại đây.
 
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
Bảng giá public
Bảng giá dành cho khách hàng có tài khoản tại ABS
Bảng giá Chứng Khoán và giao dịch qua Smartphone
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN CHO MÀN HÌNH CHIẾU
Bảng giá CK điện tử sàn Hà Nội
Bảng giá CK điện tử sàn HCM
  CÁC KÊNH GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
ABS – Internet: Giao dịch trực tuyến qua Internet(Internet explorer)
ABS – Web:Giao dịch trực tuyến qua Internet
ABS - Smartphone: Giao dịch và tra cứu thông tin chứng khoán qua điện thoại di động